Czym jest leadAff?

Sieć afiliacyjna - Premium
- dedykowana tylko i
wyłącznie branży
finansowej

 • wyselekcjonowani
  i sprawdzeni
  wydawcy
 • własny system
  antyfraudowy
 • gwarancja
  realizacji
  konkretnych
  wyników
 • kompetencje
  graficzne
 • łatwy
  i przejrzysty
  panel

Jak prowadzimy kampanie?

 • Sprawdzeni
  wydawcy
 • Wstępna
  selekcja
  leadów
 • System
  antyspamowy,
  sprawdzenie numeru
  telefonu
 • Analiza
  i optymalizacja
  kampanii
 • Dostarczenie
  leadów
  reklamodawcy

Korzyści dla reklamodawcy

Przed kampanią

 • Precyzyjne zaplanowanie
  kampanii uwzględniające grupę
  celową reklamodawcy
 • Określenie rzeczywistej liczby
  leadów jaka zostanie dostarczona
 • Przygotowanie kompletu kreacji
  i LP

Po kampanii

 • Rozbudowany raport i analiza kampanii
 • Rekomendacja działań zwiększających
  efektywność prowadzonych działań
 • Rozliczenie wydawców
  biorących udział w kampanii

Korzyści dla wydawcy

 • Zwiększenie przychodów z Twoich stron
 • Najlepsze programy i reklamodawcy z branży finansowej
 • Atrakcyjne stawki oraz nagradzanie najefektywniejszych wydawców
 • Wybór różnych narzędzi reklamowych
 • Przejrzysty panel administracyjny z bieżącymi statystykami kampanii

Kontakt

Copyright © 2020 by Rankomat.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Właścicielem leadAff jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie
(01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183.

Regulamin systemu afiliacyjnego leadAff

Kontakt